Witamy na największym w Polsce portalu o terapii Neurofeedback!

Neurofeedback – informacje, szkolenia, wyniki badań

Zalogowani neuroterapeuci znajdą tu wszelkie informacje o terapii, pochodzące z monografii, artykułów naukowych, przeglądów i metaanaliz. Dla pacjentów umieszczono lokalizacje najlepszych gabinetów terapeutycznych w całej Polsce. Dla osób chcących odbyć szkolenie z terapii neurofeedback (Biofeedback-EEG) przygotowaliśmy największe w Polsce półroczne szkolenia eksperckie.

Portal jest stale rozwijany, co 2-3 tygodnie pojawia się nowy artykuł naukowy. Wierzę w wyniki licznych badań, które potwierdzają, że terapia neurofeedback jest skutecznym narzędziem do modulacji aktywności mózgu, która owocuje poprawą wydajności w wielu domenach poznawczych oraz redukcją objawów rozmaitych chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Z tego powodu powstał pomysł stworzenia strony, która wszystkim przybliży tematykę terapii neurofeedback, i zachęci do skorzystania z niej. Na bieżąco śledzę badania naukowe, samodzielnie je opracowuję oraz dbam, by treść była zrozumiała dla każdego. Obecnie baza wiedzy liczy ok. 670 stron w formacie A4!

Jeśli masz pytania, chcesz zapisać się na szkolenie, nawiązać współpracę i uzyskać dostęp do największej bazy wiedzy o neurofeedbacku – przejdź do KONTAKT.

Czym jest Neurofeedback (Biofeedback-EEG)? Podstawowe informacje.

Neurofeedback (Biofeedback-EEG) to innowacyjna terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazujące zmniejszenie objawów w stanach patologicznych. Aktywność EEG mózgu jest zbierana przez elektrody przyczepione do głowy pacjenta w określonych, standaryzowanych punktach, i przekazywana poprzez głowicę obliczeniową do komputera, gdzie jest następnie przetwarzana na wykresy sześciu fal mózgowych. Dowiedziono, że wysokość poszczególnych fal w konkretnym obszarze mózgu odpowiada za dane zaburzenie lub stan psychiczny. Trenujący uczy się kontrolować aktywność mózgu poprzez specjalne gry treningowe. Rolą terapeuty jest odpowiedni dobór miejsc na głowie klienta, gdzie występują odchylenia oraz wybór fal, które trenujący powinien tłumić lub wzmacniać. Terapeuta określa zakres wysokości fal, który osiągnąć musi pacjent, aby otrzymać nagrodę w postaci punktu w grze. Dzięki regularnym treningom osoby trenujące są w stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów i w przyszłości będą potrafiły samodzielnie kontrolować objawy zaburzeń psychicznych, zredukować negatywne stany emocjonalne lub zwiększyć swoją wydajność.
Neurofeedback jest metodą bezpieczną i przebadaną. Publikacje nad jej kolejnymi zastosowaniami medycznymi powstają od lat 70 XX wieku i w tej chwili ich ilość wynosi kilka tysięcy.

Więcej informacji o neurofeedbacku znajduje się w zakładkach CZYM JEST TERAPIA NEUROFEEDBACKJAKIE SĄ POTENCJALNE MECHANIZMY DZIAŁANIA NEUROFEEDBACKU NA POZIOMIE NEUROBIOLOGICZNYM.

Dla kogo jest neurofeedback?

Neurofeedback adresowany jest przede wszystkim do:

Osób zdrowych, chcących poprawić swoje zdolności poznawcze – pamięć, koncentrację, wydłużyć zdolność do podtrzymania uwagi, przyspieszyć zasypianie, polepszyć swój nastrój, polepszyć odporność na stres, łatwiej wprowadzać się w stan relaksacji. Korzystają z niego sportowcy, menedżerowie, artyści, studenci, uczniowe, urzędnicy, lekarze oraz wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wydajność. Trening stosowany z tego powodu nazywany jest “treningiem wydajności PEAK” (wydajności szczytowej).

Osób z zaburzeniami o lekkim nasileniu, niezdiagnozowanych, posiadających rozmaite problemy natury psychologicznej – z koncentracją, pamięcią, z utrzymaniem uwagi, obniżonym nastrojem, zasypianiem, negatywnymi myślami, niepokojem, stresem.

Osób z zaburzenami o średnim lub znacznym nasileniu, zwykle zdiagnozowanych przez lekarza, często w trakcie leczenia, do którego terapia neurofeedback jest uzupełnieniem. Zaliczają się do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, ADHD, ADD, mania, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi typu choroba Parkinsona lub Alzheimera, a także osoby uzależnione (narkotyki, alkohol, nikotyna).

Więcej informacji o leczeniu neurofeedbackem znajdziesz w KTÓRE CHOROBY MOŻNA SKUTECZNIE LECZYĆ NEUROFEEDBACKIEM.
O możliwościach treningu zdolności poznawczych przy użyciu neurofeedbacku dowiesz się w W JAKI SPOSÓB NEUROFEEDBACK MOŻE POPRAWIAĆ ZDOLNOŚCI POZNAWCZE i DLACZEGO NEUROFEEDBACK JEST SKUTECZNY W SPORCIE

Ile trwa terapia neurofeedback?

Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zaburzenia lub celu, jaki dana osoba chce osiągnąć. Usprawnienie zdolności poznawczych u zdrowych ludzi może nastąpić po 25-30 sesjach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty w poważnych zaburzeniach typu autyzm lub choroba Alzheimera występują po 40 sesjach. Warto co pół roku przeprowadzać krótkie, kontrolne sesje przypominające.