Witamy na największym w Polsce portalu o terapii Neurofeedback!

Neurofeedback – informacje, szkolenia organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, polecane gabinety

Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o terapii EEG-Biofeedback (neurofeedback), szukasz największego i najlepszego szkolenia z tej dziedziny, ukończyłeś podstawowe szkolenie i chcesz dalej zwiększać swoje kompetencje – trafiłeś we właściwe miejsce!

Na stronie i szkoleniu dowiesz się między innymi:

Oferujemy największe w Polsce półroczne szkolenia eksperckie z terapii EEG-Biofeedback, organizowane przez Państwowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. To jedyne akredytowane przez Kuratorium Oświaty szkolenia, spełniające normy kształcenia nauczycieli. Szkolenie jest teoretyczne i w pełni przygotowuje do praktycznego zastosowania terapii w warunkach klinicznych. Placówki państwowe mogą starać się o refundację kosztów szkolenia. Treść to 737 stron A4 (czcionka 12) opracowań tysięcy badań naukowych, podzielona na 5 działów i 56 tematów. Program jest stale rozwijany i dodawana jest nowa zawartość. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin, a po jego zaliczeniu wystawiamy państwowe świadectwo. Szkolenie posiada rekomendację Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego (zakładka Rekomendacje). Pełny program szkolenia znajduje się w zakładce Szkolenie eksperckie z neurofeedbacku.

Jeśli masz pytania lub chcesz zapisać się na szkolenie – przejdź do KONTAKT.

Czym jest Neurofeedback (Biofeedback-EEG)? Podstawowe informacje.

Neurofeedback (Biofeedback-EEG) to innowacyjna terapia, która uczy pacjentów regulowania aktywności mózgu w celu pracy w nowy, bardziej wydajny sposób, dzięki zastosowaniu podstawowych paradygmatów warunkowania operacyjnego. To leczenie obejmuje zapewnienie pacjentowi wizualnej i / lub słuchowej „informacji zwrotnej” dla określonych zachowań neuronowych. Poprzez warunkowanie pacjent uczy się, aby hamować częstotliwości EEG, które są nadmiernie generowane, i aby wzmacniać częstotliwości, których występuje niedobór. W 2007 roku opublikowano dowody wykazujące zdolność neurofeedbacku do skutecznego trenowania funkcjonowania neuronów w normalnych stanach, a jednocześnie wykazujące zmniejszenie objawów w stanach patologicznych. Aktywność EEG mózgu jest zbierana przez elektrody przyczepione do głowy pacjenta w określonych, standaryzowanych punktach, i przekazywana poprzez głowicę obliczeniową do komputera, gdzie jest następnie przetwarzana na wykresy sześciu fal mózgowych. Dowiedziono, że wysokość poszczególnych fal w konkretnym obszarze mózgu odpowiada za dane zaburzenie lub stan psychiczny. Trenujący uczy się kontrolować aktywność mózgu poprzez specjalne gry treningowe. Rolą terapeuty jest odpowiedni dobór miejsc na głowie klienta, gdzie występują odchylenia oraz wybór fal, które trenujący powinien tłumić lub wzmacniać. Terapeuta określa zakres wysokości fal, który osiągnąć musi pacjent, aby otrzymać nagrodę w postaci punktu w grze. Dzięki regularnym treningom osoby trenujące są w stanie utrzymywać wzorce fal mózgowych jednocześnie ze zdrowym funkcjonowaniem neuronów i w przyszłości będą potrafiły samodzielnie kontrolować objawy zaburzeń psychicznych, zredukować negatywne stany emocjonalne lub zwiększyć swoją wydajność.
Neurofeedback jest metodą bezpieczną i przebadaną. Publikacje nad jej kolejnymi zastosowaniami medycznymi powstają od lat 70 XX wieku i w tej chwili ich ilość wynosi kilka tysięcy.

Dla kogo jest neurofeedback?

Neurofeedback adresowany jest przede wszystkim do:

Osób zdrowych, chcących poprawić swoje zdolności poznawcze – pamięć, koncentrację, wydłużyć zdolność do podtrzymania uwagi, przyspieszyć zasypianie, polepszyć swój nastrój, polepszyć odporność na stres, łatwiej wprowadzać się w stan relaksacji. Korzystają z niego sportowcy, menedżerowie, artyści, studenci, uczniowe, urzędnicy, lekarze oraz wszyscy, którzy chcą podnieść swoją wydajność. Trening stosowany z tego powodu nazywany jest “treningiem wydajności PEAK” (wydajności szczytowej).

Osób z zaburzeniami o lekkim nasileniu, niezdiagnozowanych, posiadających rozmaite problemy natury psychologicznej – z koncentracją, pamięcią, z utrzymaniem uwagi, obniżonym nastrojem, zasypianiem, negatywnymi myślami, niepokojem, stresem.

Osób z zaburzenami o średnim lub znacznym nasileniu, zwykle zdiagnozowanych przez lekarza, często w trakcie leczenia, do którego terapia neurofeedback jest uzupełnieniem. Zaliczają się do nich osoby z różnymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, stany lękowe, zespół stresu pourazowego, ADHD, ADD, mania, zespół Aspergera, autyzm, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe oraz z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi typu choroba Parkinsona lub Alzheimera, a także osoby uzależnione (narkotyki, alkohol, nikotyna).

Ile trwa terapia neurofeedback?

Długość terapii uzależniona jest od rodzaju zaburzenia lub celu, jaki dana osoba chce osiągnąć. Usprawnienie zdolności poznawczych u zdrowych ludzi może nastąpić po 25-30 sesjach, natomiast pierwsze pozytywne rezultaty w poważnych zaburzeniach typu autyzm lub choroba Alzheimera występują po 40 sesjach. Warto co pół roku przeprowadzać krótkie, kontrolne sesje przypominające.