Fibromialgia i neurofeedback

Fibromialgia i neurofeedback

Wczesne uzasadnienie dla stosowania neurofeedbacku i napędzanej stymulacji EEG (EDS) w leczeniu fibromialgii zostało omówione przez Donaldsona i jego współpracowników (Donaldson, Nelson i Schulz, 1998b; Mueller, Donaldson, Nelson i Layman, 2001)[1][2]. W tym ostatnim badaniu 30 pacjentów koncentrowało się na sesjach terapeutycznych EDS, średnio 37 sesji (zakres 16–80). Pakiet leczenia obejmował dwa biofeedbacki-EMG, pięć do sześciu sesji fizjoterapeutycznych i siedem sesji masażu. Były doniesienia pacjentów o „zwiększonej jasności poznawczej, poprawie snu, zwiększonej energii psychicznej i fizycznej, zmniejszeniu zaburzeń afektywnych i zwiększonej świadomości bólu zlokalizowanego w przeciwieństwie do uogólnionego” (Mueller i in., 2001, s. 939). Zmniejszyło się stosowanie leków na receptę i bez recepty.

Dalsze rozwinięcie tego podejścia zostało opisane przez Esty i Perman (2003)[3]. Następnie opublikowano randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne systemu Flexyx (Kravitz, Esty, Katz i Fawcett, 2006)[4]. W tym ostatnim stwierdzono, że „tylko ogólna ocena wrażeń oceniana przez klinicystów wykryła odpowiedź związaną z leczeniem… [która] utrzymywała się tylko przez tydzień po leczeniu”. „Oceny klinicystów [były] bardziej optymistyczne niż oceny uczestników” (str. 56). Klinicyści stwierdzili, że „najważniejszym odkryciem może być to, że u pacjentów z fibromialgią samo leczenie neurofeedback nie jest wystarczające do wyzdrowienia” (s. 56), a ponadto artykuł zawierał doskonałą dyskusję na temat potencjalnych problemów i wyjaśnień, które mogą mieć wpływ na tego typu badania i które wymagają udziału w przyszłych badaniach.

Nowsze i bardziej zachęcające opublikowane badanie wykorzystało neurofeedback rytmu czuciowo-ruchowego (SMR) w randomizowanym, kontrolowanym badaniu z ślepą próbą na 18 pacjentach, w którym przeprowadzono 20 sesji neurofeedback SMR w porównaniu z grupą leczoną farmakologicznie (escitalopram; nazwa handlowa: Lexapro) (Kayiran, Dursun, Ermutlu i Karamürsel, 2010)[5]. Obie grupy doświadczyły znacznej poprawy po leczeniu, ale grupa neurofeedback wykazała „większe korzyści niż grupa kontrolna”. Autorzy uznają ograniczenie wynikające z braku wiedzy „o jakimkolwiek procesie, który może prowadzić do wyjaśnienia mechanizm interwencji [neurofeedback] w fibromialgii ”(s. 300). To wstępne badanie daje jednak nową nadzieję, że neurofeedback będzie miał uzasadnione miejsce w leczeniu fibromialgii.

Ostrożni praktycy, którzy nadal stosują interwencje neurofeedback w fibromialgii, prawdopodobnie włączają ją do multidyscyplinarnego podejścia dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Wśród wyzwań stojących przed badaczami i praktykami klinicznymi jest identyfikacja czynników kierujących doborem pacjentów oraz dostosowywanie doboru, kombinacji i sekwencjonowania interwencji.

W systematycznym przeglądzie piśmiennictwa (Holdcraft, Assefi i Buchwald, 2003)[6] stwierdzono, że dowody na poparcie stosowania neurofeedbacku w leczeniu fibromialgii są ograniczone, chociaż te już dostępne ogólnie wskazują na lepsze wyniki leczenia u pacjentów, u których zastosowano terapię neurofeedback.

Opracowano na podstawie: Dorsher P. T., Schwartz M. S. „Fibromyalgia Syndrome”.

[1]Donaldson, C. C. S., Nelson, D. V., & Schulz, R. (1998). Disinhibition in the gamma motoneuron circuitry: A neglected mechanism for understanding myofascial pain syndromes? Applied Psychophysiology and Biofeedback, 23(1), 43–57.

[2]Mueller, H., Donaldson, C. C. S., Nelson, D., & Layman, M. (2001) Treatment of fibromyalgia incorporating EEG-driven stimulation: A clinical outcomes study. Journal of Clinical Psychology. 57(7), 933–952.

[3]Esty, M. L., & Perlman, E. (2003). Neurotherapeutic treatment of fibromyalgia using EEG-based stimulation. Fibromyalgia Frontiers, 11(4), 3–13.

[4]Kravitz, H. M., Esty, M. L., Katz, R. S., & Fawcett, J. (2006). Treatment of fibromyalgia syndrome using low-intensity neurofeedback with the Flexyx Neurotherapy System: A randomized controlled clinical trial. Journal of Neurotherapy, 10(2–3), 41–58.

[5]Kayiran, S., Dursun, E., Ermutlu, N., & Karamürsel, S. (2007). Neurofeedback in fibromyalgia syndrome. Agriculture, 19(3), 47–53.

[6]Holdcraft, L. C., Assefi, N., & Buchwald, D. (2003). Complementary and alternative medicine in fibromyalgia and related syndromes. Best Practice and Research: Clinical Rheumatology, 17(4), 667–683.

To może Ciebie zainteresować