Inne kliniczne zastosowania terapii neurofeedback – wprowadzenie

Inne kliniczne zastosowania terapii neurofeedback – krótki przegląd

 

            Poniżej wymieniono kolejne zastosowania kliniczne w leczeniu różnych zaburzeń, potwierdzone badaniami naukowymi: chroniczne zmęczenie[1], syndrom Tourette’a[2][3], zmniejszenie objawów choroby Parkinsona, drżeń i efektów ubocznych leczenia lewodopą[4][5][6], zaburzenia równowagi, zaburzenia połykania, krztuszenie się, nietrzymanie moczu[7], zaburzenia psychiczne u dzieci z historią wykorzystywania i zaniedbania[8] lub reaktywnymi zaburzeniami przywiązania[9], porażenie mózgowe[10], zespół niespokojnych nóg i zaburzenia okresowego ruchu kończyn[11], fizyczne i emocjonalne objawy związane z cukrzycą typu I[12], drżenie samoistne, „chemo brain”, czyli zaburzenia pamięci i koncetracji będące skutkiem chemioterapii, radioterapii lub terapii hormonalnej[13][14], poprawa stabilności postawy i zmniejszenie ryzyka upadków u starszych osób[15], poprawa przetwarzania uwagi u pacjentów po wstrząśnieniu mózgu[16], rehabilitacja w nabytych uszkodzeniach mózgu[17], poprawa jakości snu[18][19], wywołanie reorganizacji mózgu po przewlekłym udarze[20], poprawa uwagi i pamięci roboczej w zaburzeniach czytania[21], redukcja bólu, poprawa funkcji wykonawczych i pamięci długotrwałej w stwardnieniu rozsianym[22][23], poprawa funkcjonowania i zmniejszenie bólu w protrakcji głowy[24], rehabilitacja poznawcza u osób ze stwardnieniem zanikowym bocznym[25][26], poprawa funkcji poznawczych, uwagi ciągłej, przestrzennej pamięci roboczej i zwiększenie gęstości hipokampu u osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi[27][28][29][30][31].

            Badania wykazały, że schizofrenicy mogą uczestniczyć w treningu neurofeeback[32][33][34], a doświadczenia kliniczne z przewlekłymi schizofrenikami stanowią zachętę, że może to być dodatkowa interwencja terapeutyczna, która ma olbrzymi potencjał[35][36][37].

[1]Hammond, D. C. (2001b). Treatment of chronic fatigue with neurofeedback and self-hypnosis. NeuroRehabilitation, 16, 295–300.

[2]Tansey, M. A. (1986). A simple and a complex tic (Gilles de la Tourette’s syndrome: Their responses to EEG sensorimotor rhythm biofeedback training. International Journal of Psychophysiology, 4(2), 91–97.

[3]B. J. Coffey, Potential New Tourette Syndrome Treatments: Will Real-Time Neurofeedback Have a Role?

[4]Thompson, M., & Thompson, L. (2002). Biofeedback for movement disorders (dystonia with Parkinson’s disease): Theory and preliminary results. Journal of Neurotherapy, 6(4), 51–70.

[5]I. Philippens, Sensorimotor rhythm neurofeedback as adjunct therapy for Parkinson’s disease.

[6]Shenghong He, Beta Oscillation-Targeted Neurofeedback Training Based on Subthalamic LFPs in Parkinsonian Patients.

[7]Hammond, D. C. (2005a). Neurofeedback to improve physical balance, incontinence, and swallowing. Journal of Neurotherapy, 9(1), 27–36.

[8]Huang-Storms, L., Bodenhamer-Davis, E., Davis, R., & Dunn, J. (2006). QEEG-guided neurofeedback for children with histories of abuse and neglect: Neurodevelopmental rationale and pilot study. Journal of Neurotherapy, 10(4), 3–16.

[9]Fisher, S. F. (2009). Neurofeedback and attachment disorder: Theory and practice. In T. H. Budzyknski, H. K. Budzynski, J. R. Evans, & A. Abarbanel (Eds.), Introduction to quantitative EEG and neurofeedback: Advanced theory and applications 2nd ed., (pp. 315–335). New York, NY: Elsevier.

[10]Ayers, M. E. (2004). Neurofeedback for cerebral palsy. Journal of Neurotherapy, 8(2), 93–94.

[11]Hammond, D. C. (2012). Neurofeedback treatment of restless legs and periodic limb movements. Journal of Neurotherapy.

[12]Monjezi, S., & Lyle, R. R. (2006). Neurofeedback treatment of type I diabetes mellitus: Perceptions of quality of life and stabilization of insulin treatment–two case studies. Journal of Neurotherapy, 10(4), 17–21.

[13]Raffa, R. B., & Tallarida, R. J. (2010). Chemo fog: cancer chemotherapy-related cognitive impairment. New York, NY: Springer Science.

[14]Schagen, S. B., Hamburger, H. L., Muller, M. J., Boogerd, W., & van Dam, F. S. A. M. (2001). Neurophysiological evaluation of late effects of adjuvant high-dose chemotherapy on cognitive function. Journal of Neuro-Oncology, 51, 159–165.

[15]Sh. Shahrbanian, The comparison of the effects of physical activity and neurofeedback training on postural stability and risk of fall in elderly women: A single-blind randomized controlled trial.

[16]J. Hershaw, Changes in attentional processing following neurofeedback in patients with persistent post-concussive symptoms: a pilot study.

[17]J. I. Ali, Efficacy of Neurofeedback Interventions for Cognitive Rehabilitation Following Brain Injury: Systematic Review and Recommendations for Future Research.

[18]Z. Kosari, Comparing the Effectiveness of Neurofeedback and Transcranial Direct Current Stimulation on Sleep Quality of Patients With Migraine.

[19]J. S. Gomes, A neurofeedback protocol to improve mild anxiety and sleep quality.

[20]S. Butet, Alternative bimodal unimodal neurofeedback training to induce cerebral reorganization after chronic stroke: a proof-of-concept case report.

[21]E. M. Jeddi, Effectiveness of EEG-Biofeedback on Attentiveness, Working Memory and Quantitative Electroencephalography on Reading Disorder.

[22]M. P. Jensen, Use of Neurofeedback to Enhance Response to Hypnotic Analgesia in Individuals With Multiple Sclerosis.

[23]S. E. Kober, Self-regulation of brain activity and its effect on cognitive function in patients with multiple sclerosis – First insights from an interventional study using neurofeedback.

[24]H.-J. Oh, Effects of neurofeedback training on the cervical movement of adults with forward head posture.

[25]T. Fomina, Self-regulation of brain rhythms in the precuneus: a novel BCI paradigm for patients with ALS.

[26]J. Białkowska, The use of EEG biofeedback in rehabilitation of a patient with amyotrophic lateral sclerosis with cognitive, mood and motivation disorders.

[27]M. Fotuhi, A Personalized 12-week “Brain Fitness Program” for Improving Cognitive Function and Increasing the Volume of Hippocampus in Elderly with Mild Cognitive Impairment.

[28]F. Marlats, SMR/Theta Neurofeedback Training Improves Cognitive Performance and EEG Activity in Elderly With Mild Cognitive Impairment: A Pilot Study.

[29]J.-H. Jang, Beta wave enhancement neurofeedback improves cognitive functions in patients with mild cognitive impairment: A preliminary pilot study.

[30]S. Jirayucharoensak, A game-based neurofeedback training system to enhance cognitive performance in healthy elderly subjects and in patients with amnestic mild cognitive impairment.

[31]Y. Lavy, Neurofeedback Improves Memory and Peak Alpha Frequency in Individuals with Mild Cognitive Impairment.

[32]Gruzelier, J. (2000). Self regulation of electrocortical activity in schizophrenia and schizotypy: A review. Clinical Electroencephalography, 31(1), 23–29.

[33]Gruzelier, J., Hardman, E., Wild, J., Zaman, R., Nagy, A., & Hirsch, S. (1999). Learned control of interhemispheric slow potential negativity in schizophrenia. International Journal of Psychophysiology, 34, 341–348.

[34]Schneider, F., Rockstroh, B., Heimann, H., Lutzenberger, W., Mattes, R., Elbert, T. …, Bartels, M. (1992). Self-regulation of slow cortical potentials in psychiatric patients: Schizophrenia. Biofeedback & SelfRegulation, 17, 277–292.

[35]Bolea, A. S. (2010). Neurofeedback treatment of chronic inpatient schizophrenia. Journal of Neurotherapy, 14(1), 47–54.

[36]Donaldson, M., Moran, D., & Donaldson, S. (2010, Spring). Schizophrenia in retreat. NeuroConnections, pp. 19–23.

[37]Surmeli, T., Ertem, E., Eralp, E., & Kos, I. H. (2012). Schizophrenia and the efficacy of qEEG-guided treatment: A clinical case series. EEG & Clinical Neuroscience.

To może Ciebie zainteresować