Interwencja biofeedback i neurofeedback poprawia wyniki koszykarzy – wprowadzenie

Streszczenie

            Celem tego badania było porównanie kombinacji neurofeedbacku i biofeedbacku z samą interwencją biofeedback na wyniki sportowe. 45 początkujących koszykarzy podzielono na trzy grupy i przydzielono odpowiednio do dwóch eksperymentalnych i jednej kontrolnej. Grupa eksperymentalna 1 otrzymała tylko 24 sesje biofeedbacku, grupa eksperymentalna 2 otrzymała łącznie 24 sesje biofeedbacku i neurofeedbacku, podczas gdy grupa kontrolna nie otrzymała żadnej formy interwencji. Skale wyników sportowych zastosowano przed i po każdej interwencji, a do porównania obu grup zastosowano wieloczynnikową analizę kowariancji. Wyniki pokazały, że w porównaniu z grupą kontrolną, wyniki w skalach wyników sportowych w obu grupach eksperymentalnych uległy istotnemu zwiększeniu. Ponadto w grupie eksperymentalnej 2 (metoda łączona) zauważyliśmy znacznie większą poprawę poziomu wydajności niż w grupie eksperymentalnej 1. Doszliśmy do wniosku, że połączone interwencje neurofeedbacku i biofeedbacku mogą być skuteczną metodą poprawy wyników sportowych.

Badanie ma 8 stron i jest dostępne dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować