O nas

Szkolenie prowadzi Ośrodek Neurofeedback Center w Szczecinie. Program szkolenia i jego treść merytoryczna mają rekomendacje Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ośrodek na bieżąco utrzymuje kontakt ze środowiskiem naukowym, aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia. Wszelkie pytania w sprawie szkoleń i współpracy proszę kierować drogą mailową (szkoleniebiofeedback@gmail.com) lub telefoniczną 503 526 907.

1 + 4 =