O nas

Szkolenie prowadzi Państwowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Mamy akredytację Kuratora Oświaty, toteż nasze szkolenia spełniają wszelkie normy, a wydawane przez nas świadectwa są jedynymi wartościowymi dokumentami potwierdzającymi nabycie odpowiednich umiejętności. Program szkolenia i jego treść merytoryczna mają rekomendację Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ośrodek na bieżąco utrzymuje kontakt ze środowiskiem naukowym, aby zapewnić odpowiedni poziom kształcenia. Wszelkie pytania w sprawie szkoleń i współpracy proszę kierować drogą mailową (szkoleniebiofeedback@gmail.com) lub telefoniczną (537-887-476).