Leczenie neurofeedbackiem objawów depresji i przywracania sprawności u pacjentów opornych na leczenie z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi: otwarte badanie pilotażowe – wprowadzenie

Streszczenie

            W badaniu oceniliśmy wpływ neurofeedbacku jako leczenia redukującego objawy depresji i przywracającego sprawność u pacjentów z depresją oporną na leczenie (TRD). Włączyliśmy 24 dorosłych pacjentów z TRD i 12 zdrowych dorosłych. 24 pacjentów z TRD przydzielono do grupy z neurofeedbackiem (n = 12) i grupy przyjmującej tylko lek (leczenie jak zwykle [TAU]) (n = 12). Grupa  neurofeedbacku została poddana terapii skojarzonej obejmującej leki i 12–24 sesje treningu neurofeedback przez 12 tygodni. Aby ocenić poziomy mózgowego czynnika neurotroficznego (BDNF) w surowicy w obu grupach, pobrano próbki krwi przed i po leczeniu. Pacjenci byli oceniani za pomocą Skali Depresji Hamiltona (HAM-D), Inwentarza Depresji Becka (BDI), Globalnego Wrażenia Klinicznego-Nasilenia (CGI S), 5-poziomowej wersji Europejskiego Kwestionariusza Jakości Życia w 5-wymiarowej klasyfikacji (EQ-5D-5L) i Sheehan Disability Scale (SDS) na początku badania oraz w 1, 4 i 12 tygodniu. Trening neurofeedbacku od sesji pierwszej do tygodnia 12 zmniejszył średnie wyniki w HAM-D, BDI-II, CGI-S i SDS oraz zwiększył średni wynik EQ-5D-5L. W grupie z neurofeedbacku wskaźniki odpowiedzi i remisji były odpowiednio większe o 58,3% i 50,0% w 12 tygodniu niż w grupie leków (TAU). W żadnej z grup nie stwierdzono istotnej różnicy w poziomie BDNF przed i po leczeniu. Pomimo niewielkiej liczebności próby, wyniki te sugerują, że terapia neurofeedbackiem może być skuteczna jako leczenie wspomagające, nie tylko w przypadku objawów depresyjnych, ale także w celu przywrócenia sprawności u pacjentów z TRD. Całe badanie ma 11 stron i jest dostępne tylko dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować