Neurofeedback jako forma terapii rehabilitacji poznawczej po udarze mózgu: Przegląd systematyczny – wprowadzenie

Streszczenie

            Terapia neurofeedback (NFT) jest stosowana na wielu populacjach chorych, jednak nie została ona dogłębnie zbadana jako forma rehabilitacji poznawczej w populacji z udarem mózgu. Cele tego systematycznego przeglądu obejmowały: 1) określenie, w jaki sposób NFT jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych po udarze, 2) zbadanie siły i jakości dowodów na poparcie stosowania NFT jako formy terapii rehabilitacji poznawczej (CRT) oraz 3) dostarczenie zaleceń dotyczących przyszłych badań. Osiem badań kwalifikowało się do włączenia do przeglądu. Badania kwalifikowały się do włączenia, jeśli: 1) były specyficzne dla populacji z udarem, 2) dostarczały CRT za pomocą protokołu NFT, 3) obejmowały uczestników, u których wystąpił deficyt poznawczy po udarze (tj. utrata pamięci, utrata funkcji wykonawczych, zaburzenia mowy itp.). Protokoły NFT były bardzo specyficzne i zróżnicowane w każdym badaniu. W większości badań stwierdzono poprawę deficytów poznawczych u uczestników po rozpoczęciu terapii. Jakość każdego badania została oceniona za pomocą narzędzia Downs and Black Checklist for Measuring Study Quality; dość ograniczona jakość badań i siła dowodów utrudniły możliwość uogólnienia wniosków dotyczących stosowania tej terapii na większą populację pacjentów z udarem. Postęp w tej dziedzinie wymaga dalszych badań w celu wzmocnienia jakości metodologii i projektu badania. Przyszłe badania powinny mieć na celu standaryzację protokołów NFT, aby lepiej zrozumieć zależności dawka-odpowiedź między NFT a poprawą wyników czynnościowych. Przyszłe badania powinny również kłaść duży nacisk na długoterminowe monitorowanie uczestników.

Cały artykuł ma 11 stron i jest dostępny tylko dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

 

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować