Neurofeedback w leczeniu lęku i depresji – wprowadzenie

Zostały opublikowane zachęcające wstępne badania na temat skuteczności neurofeedbacku w leczeniu lęku. W dwóch metaanalizach zidentyfikowano 10 kontrolowanych badań[1][2]. Z ośmiu przeanalizowanych badań dotyczących lęku, siedem wykazało zdecydowanie pozytywne zmiany po zastosowaniu terapii neurofeedback. W innym badaniu stosowano tylko 10 godzin neurofeedbacku u niespokojnych alkoholików i stwierdzono bardzo znaczącą poprawę stanu i lęku jako cechy w porównaniu z grupą kontrolną, z wynikami utrzymującymi się po 18 i więcej miesiącach obserwacji[3]. Randomizowane, zaślepione, kontrolowane badanie zostało przeprowadzone w londyńskim Royal College of Music, a dotyczyło lęku przed występami[4]. Oceniono zdolność neurofeedbacku do zwiększania wydajności muzycznej u muzyków o wysokim poziomie talentu, gdy grali w stresujących warunkach, podczas gdy ich występ był oceniany. W porównaniu z alternatywnymi grupami terapeutycznymi (ćwiczenia fizyczne, trening umiejętności umysłowych, trening „Alexander Technique” i dwa inne protokoły neurofeedbacku, które skupiały się bardziej na poprawie koncentracji), tylko grupa neurofeedback 1 zaowocowała poprawą rzeczywistych wyników muzycznych w warunkach stresu. Przeprowadzono inne, podobne randomizowane, kontrolowane badania nad zmniejszeniem lęku przed występami muzycznymi[5], tańcami towarzyskimi[6] oraz występami w śpiewie[7][8]. W randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z udziałem studentów medycyny neurofeedback poprawił nastrój, pewność siebie, poczucie energii i opanowanie w grupie badanej[9].

Wykazano również, że neurofeedback jest obiektywnym środkiem poprawiającym objawy depresję[10][11][12][13]. Stwierdzono, że stopień, w jakim pacjenci z depresją byli w stanie normalizować swoją aktywność EEG podczas neurofeedbacku, istotnie koreluje z poprawą objawów depresji[14].  Kontrolowane placebo badanie ze ślepą próbą wykazało wyższość neurofeedbacku nad placebo w zmniejszaniu depresji przy jednoczesnej poprawie funkcji wykonawczych[15]. Jednak potrzebne są dalsze badania dotyczące stosowania neurofeedbacku w przypadku depresji.

[1]Hammond, D. C. (2005c). Neurofeedback with anxiety and affective disorders. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 14, 105–123.

[2]Moore, N. C. (2000). A review of EEG biofeedback treatment of anxiety disorders. Clinical Electroencephalography, 31(1), 1–6.

[3]Passini, F. T., Watson, C. G., Dehnel, L., Herder, J., & Watkins, B. (1977). Alpha wave biofeedback training therapy in alcoholics. Journal of Clinical Psychology, 33(1), 292–299.

[4]Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. Neuroreport, 14, 1121–1224.

[5]Egner, T., & Gruzelier, J. H. (2003). Ecological validity of neurofeedback: Modulation of slow wave EEG enhances musical performance. Neuroreport, 14, 1121–1224.

[6]Raymond, J., Sajid, I., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). Biofeedback and dance performance: A preliminary investigation. Applied Psychophysiology & Biofeedback, 30, 65–73.

[7]Kleber, B., Gruzelier, J., Bensch, M., & Birbaumer, N. (2008). Effects of EEGbiofeedback on professional singing performances. Revista Espanola Psichologica, 10, 77–61.

[8]Leach, J., Holmes, P., Hirst, L., & Gruzelier, J. (2008). Alpha theta versus SMR training for novice singers=advanced instrumentalists. Revista Espanola Psichologica, 10, 62.

[9]Raymond, J., Varney, C., Parkinson, L. A., & Gruzelier, J. H. (2005). The effects of alpha=theta neurofeedback on personality and mood. Cognitive Brain Research, 23, 287–292.

[10]Baehr, E., Rosenfeld, J. P., & Baehr, R. (2001). Clinical use of an alpha asymmetry neurofeedback protocol in the treatment of mood disorders: Follow-up study one to five years post therapy. Journal of Neurotherapy, 4(4), 11–18.

[11]Hammond, D. C. (2001a). Neurofeedback treatment of depression with the Roshi. Journal of Neurotherapy, 4(2), 45–56.

[12]Hammond, D. C. (2005b). Neurofeedback treatment of depression and anxiety. Journal of Adult Development, 12, 131–138.

[13]Hammond, D. C., & Baehr, E. (2009). Neurofeedback for the treatment of depression: Current status of theoretical issues and clinical research. In T. H. Budzyknski, H. K. Budzynski, J. R. Evans & A. Abarbanel (Eds.), Introduction to quantitative EEG and neurofeedback: Advanced theory and applications 2nd ed., (pp. 295–313). New York, NY: Elsevier.

[14]Paquette, V., Beauregard, M., & BeaulieuPrevost, D. (2009). Effect of a psychoneurotherapy on brain electromagnetic tomography in individuals with major depressive disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 174, 231–239.

[15]Choi, S. W., Chi, S. E., Chung, S. Y., Kim, J. W., Ahn, C. Y., & Kim, H. T. (2011). Is alpha wave neurofeedback effective with randomized clinical trials in depression? A pilot study. Neuropsychobiology, 63, 43–51.

To może Ciebie zainteresować