Neurofeedback w leczeniu szumów usznych – przegląd i aktualne koncepcje – wprowadzenie

Streszczenie

            Nie znaleziono jeszcze skutecznego leczenia, które całkowicie złagodzi przewlekłe objawy szumów usznych. Jednak ostatnie odkrycia sugerują, że neurofeedback (NFB), metoda już popularna w leczeniu innych zaburzeń psychicznych i neurologicznych, może stanowić odpowiednią alternatywę. NFB to nieinwazyjna metoda oparta na zapisach elektrofizjologicznych i wizualizacji pewnych aspektów aktywności mózgu jako pozytywnego lub negatywnego sprzężenia zwrotnego, które umożliwia pacjentom dobrowolne kontrolowanie ich aktywności mózgu, a tym samym wyzwala u nich oduczenie się typowych wzorców aktywności neuronalnej związanych z szumami usznymi. Celem tego przeglądu jest podsumowanie i omówienie wcześniejszych wyników badań nad leczeniem neurofeedbacku w zakresie przewlekłego szumu w uszach. W tym celu przedstawiono również przegląd teorii leżących u podstaw pojawiania się szumów usznych oraz podsumowano i krytycznie omówiono wyniki badań EEG i MEG w stanie spoczynku. Do chwili obecnej w badaniach neurofeedbacku oraz elektrofizjologicznych szumów usznych brakuje ogólnych wytycznych, które są kluczowe dla uzyskania bardziej porównywalnych i spójnych wyników. Chociaż neurofeedback już przyniósł obiecujące wyniki w leczeniu przewlekłego szumu w uszach, potrzebne są dalsze badania w celu opracowania bardziej wyrafinowanych protokołów, które są w stanie bardziej szczegółowo zaspokoić indywidualne potrzeby pacjentów z szumami usznymi. Badania ujęte w przeglądzie: Forti i in. (2011), Elbert i in. (2007a,b), Ziegler i in. (2001), Lorenz i in. (2013), Lamm i in. (2005), De Ridder i in. (2016), Brill i in. (2002).

Artykuł ma 11 stron i jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować