Neurofeedback w zaburzeniach odżywiania – przegląd – wprowadzenie

Streszczenie

            Skuteczność biofeedbacku i neurofeedbacku została zbadana w szeregu zaburzeń psychiatrycznych. Jednak do tej pory istnieje niewiele badań dotyczących klinicznej przydatności technik opartych na sprzężeniu zwrotnym w leczeniu zaburzeń odżywiania i objawów związanych z zaburzeniami odżywiania (np. głód pokarmowy). Systematyczne przeszukiwanie baz danych pozwoliło zidentyfikować 162 artykuły. Wśród nich znalazło się trzynaście badań dotyczących terapeutycznego zastosowania biofeedbacku i neurofeedbacku w zaburzeniach odżywiania lub objawach związanych z zaburzeniami odżywiania. Neurofeedback został zastosowany ośmiu recenzowanych artykułach. Żadne z badań nie obejmowało różnych metod sprzężenia zwrotnego. Rozważane badania dostarczają wstępnych danych na temat przydatności technik opartych na sprzężeniu zwrotnym w leczeniu kilku dysfunkcyjnych zachowań żywieniowych (np. głód pokarmowy, ruminacje). Chociaż nie zgłoszono żadnego znaczącego wpływu na inne ważne objawy związane z zaburzeniami odżywiania (tj. zaburzenie obrazu ciała), techniki oparte na sprzężeniu zwrotnym są również związane ze znaczącymi modyfikacjami zarówno reakcji współczulnej na bodźce związane z pokarmem, jak i aktywności mózgu w kilku obszarach układu nagrody (np. wyspa). Podsumowując, wyniki niniejszego przeglądu sugerują, że terapia neurofeedback może być przydatna w leczeniu kilku dysfunkcyjnych zachowań żywieniowych działających zarówno na podstawie odgórnych, jak i oddolnych indywidualnych strategii radzenia sobie.

Cały artykuł ma 4 strony i jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować