Skuteczność neurofeedbacku w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych i pokrewnych – przegląd systematyczny i metaanaliza – wprowadzenie

Streszczenie

            Terapie biofeedback są stosowane w celu namierzenia nadmiernych i / lub niedostatecznych sygnałów fizjologicznych, aby pomóc pacjentom w identyfikacji i samodzielnym radzeniu sobie z objawami. Biofeedback znalazł zastosowanie w zaburzeniach psychiatrycznych, w tym w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), głównie za pomocą modulacji sygnałów nerwowych – neurofeedbacku. Ostatnio zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne zostały włączone do kategorii zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych i pokrewnych (OCD i RD) (dysmorfia ciała, zbieractwo, trichotillomania / wyrywanie włosów oraz zaburzenia z wyrywaniem / skubaniem skóry). Skuteczność biofeedbacku w leczeniu OCD i RD jest nadal nieznana. Niniejsza praca zapewnia pełny przegląd publikacji oceniających skuteczność terapeutyczną biofeedbacku w OCD i RD wraz z systematycznym przeglądem i metaanalizą. Znaleziono siedem badań obejmujących 93 uczestników chorych na OCD (trzy randomizowane badania kontrolowane). Do metaanalizy wybrano trzy badania neurofeedbacku (81 pacjentów; dwa badania z randomizacją). Całkowita wielkość efektu w grupie leczonej wahała się od średnich do dużych, ale stwierdzono wysokie wartości niejednorodności i niespójności. Jakość metodologiczna była niska, co wskazuje na wysokie ryzyko błędu systematycznego. Podsumowując, stwierdzono korzystny wpływ neurofeedbacku na pacjentów z OCD, ale także krytyczne ograniczenia metodologiczne, dużą heterogeniczność badań i przypuszczalną stronniczość w raportowaniu. Przyszłe badania powinny być prowadzone zgodnie z wysokiej jakości wytycznymi, aby zbadać skuteczność metody neurofeedback w leczeniu OCD i RD.

Cały artykuł ma 7 stron i jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

 

To może Ciebie zainteresować