Szkolenie eksperckie z neurofeedbacku

Szkolenie eksperckie z neurofeedbacku – zastosowania kliniczne

Jeśli ukończyłeś podstawowy kurs z terapii biofeedback (neurofeedback), potrafisz obsługiwać sprzęt i programy do terapii, zakładać elektrody na głowę pacjenta, ale czujesz się niepewnie, by przeprowadzać skuteczne leczenie różnych zaburzeń – to szkolenie jest dla Ciebie!

Dowiesz się:

czym jest terapia neurofeedback

jak działa terapia na podłożu neurobiologicznym/neurochemicznym

jakie są biomarkery QEEG w zaburzeniach psychiatrycznych u dzieci

jak skutecznie leczyć ponad 30 zaburzeń neuro-psychiatrycznych

jakie protokoły terapeutyczne usprawniają szeroki zakres domen poznawczych

jak można wykorzystać terapię neurofeedback w sporcie

od czego zależy sukces w terapii

i wiele, wiele innych!

To jedyne w Polsce, trwające pół roku, szkolenie teoretyczne, które przygotowuje do praktycznego zastosowania terapii neurofeedback. Korzysta w całości z zasobów evidence based medicine (medycyny opartej na dowodach). Zapoznasz się na nim z tysiącami najlepszych badań naukowych, prowadzonych przez światowej sławy specjalistów z neurofeedbacku i nauk pokrewnych. Łączna ilość materiału szkoleniowego wynosi ponad 600 stron A4. Trudno oszacować, odpowiednikiem ilu godzin podstawowego szkolenia jest tak ogromna ilość oferowanej wiedzy, ale jedno jest pewne – nasze szkolenie będzie zawsze największym i najbardziej specjalistycznym. Szczegółowy program szkolenia znajdziesz na liście rozwijanej poniżej.

Nie współpracujemy z dostawcą żadnego sprzętu do terapii/diagnostyki, toteż nie będziemy zachęcać do wyboru i kupna czegokolwiek. Zależy nam tylko na przekazywaniu wiedzy, która jest obiektywna i bezcenna.

Jeśli chcesz:

zostać ekspertem w dziedzinie neurofeedbacku

zdobyć wiedzę specjalistyczną, niedostępną w Polsce, ale i na świecie

być na bieżąco z najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi tej terapii

trafnie przeprowadzać diagnostystykę

dobierać protokoły terapeutyczne odpowiednie dla danego zaburzenia

pomagać zwiększać potencjał poznawczy ludzkiego mózgu

skutecznie leczyć swoich pacjentów

Nie czekaj, to szkolenie jest idealne dla Ciebie!

Więcej szczegółów dowiesz się, kontaktując się z nami telefonicznie (KONTAKT).

 

Szczegółowy program szkolenia

1. Teoretyczne podstawy terapii neurofeedback

a) Czym jest terapia neurofeedback

b) Potencjalne mechanizmy działania neurofeedbacku na poziomie neurobiologicznym

c) Rola wzmocnień w terapii neurofeedback

d) Czy możemy przewidzieć, kto zareaguje na neurofeedback? Przegląd problematyki nieskuteczności i istniejących predyktorów skutecznego uczenia się w neurofeedbacku

e) Predyktory wyniku treningu neurofeedbacku

f) Zwiększanie efektów treningu neurofeedback: motywacyjna wartość wzmacniaczy

g) Czynniki psychologiczne, które wpływają na efekty uczenia się w neurofeedbacku

2. Terapia neurofeedback jako skuteczna metoda leczenia zaburzeń neuro-psychiatrycznych

a) Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)

ocena skuteczności klinicznej w leczeniu dzieci, obraz ADHD na poziomie funkcjonalnym kory mózgowej, przegląd dostępnych badań klinicznych, standardowe protokoły stosowane w leczeniu ADHD

– ocena skuteczności klinicznej w leczeniu dorosłych, przegląd dostępnych badań klinicznych, standardowe protokoły stosowane w leczeniu

b) Zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD)

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, protokoły stosowane w leczeniu, typowe wzorce QEEG występujące w ASD

– terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD – neurobiologiczne podstawy deficytów społecznych, przegląd badań, skuteczne protokoły leczenia

c) Zespół Aspergera

d) Epilepsja

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, efektywność terapii u dzieci, stosowane protokoły

e) Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, wpływ na różne domeny poznawcze, stosowane protokoły

f) Depresja

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły i ich wpływ na zaburzenia depresyjne, biomarkery pobudliwości kory mózgowej charakterystyczne dla depresji

g) Schizofrenia

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły, bezpieczeństwo

h) Zespół Downa

– pojedyncze badanie, obraz QEEG typowy dla dzieci z Zespołem Downa, zastosowane protokoły, efektywność

i) Dysleksja

– ocena skuteczności, przegląd badań, stosowane protokoły

j) Bezsenność

– efektywność leczenia, przegląd badań, stosowane protokoły

k) Ból

– efektywność leczenia, przegląd badań, stosowane protokoły w: pierwotnym bólu głowy, migrenie, polineuropatii, ośrodkowym bólu neuropatycznym, stwardnieniu rozsianym, przewlekłym bólu po urazie kręgosłupa

l) Zaburzenia lękowe

– ocena skuteczności klinicznej, ilościowy i jakościowy przegląd badań, stosowane protokoły

ł) Zespół stresu pourazowego

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań z metaanalizą, ocena jakości badań

m) Zaburzenia odżywiania

– ocena skuteczności klinicznej, mechanizmy działania, przegląd badań i protokołów

n) Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań i metaanaliza, stosowane protokoły

o) Uzależnienia

– ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, ewolucja stosowanych protokołów i podejść terapeutycznych, teoretyczne i praktyczne zalecenia w leczeniu uzależnień za pomocą neurofeedbacku

– zapobieganie nawrotom alkoholowym: przegląd badań, protokoły dotyczące hamowania i błędu uwagi

p) Urazowe uszkodzenie mózgu (TBI)

– charakterystyka, wpływ TBI na QEEG, studium przypadku pacjenta z TBI leczonego neurofeedbackiem

r) Udar

– ocena skuteczności klinicznej w rehabilitacji poznawczej, przegląd badań, stosowane protokoły, ocena jakości badań

s) Szumy uszne

– modele szumów usznych i badania elektrofizjologiczne, ocena skuteczności klinicznej, przegląd badań, stosowane protokoły, ograniczeniach

t) Pacjenci z rakiem

– przegląd badań, nieprawidłowości oscylacyjne mózgu związane z zaburzeniami psychoonkologicznymi, wpływ neurofeedbacku na ból / objawy / zaburzenia związane z rakiem, ograniczenia

u) Choroba Alzheimera

– pojedyncze badanie, zmiany w obrazie QEEG związane ze starzeniem się, poprawa funkcji poznawczych po terapii neurofeedback

w) Poprawa funkcji poznawczych u osób w starszym wieku

– ocena skuteczności terapii, przegląd badań, charakterystyka protokołów

3. Terapia neurofeedback jako narzędzie do poprawy wydajności poznawczej

a) Czy trening neurofeedbacku może poprawić wydajność? Ocena dowodów z implikacjami dla przyszłych badań

b) Neurofeedback w optymalizacji wydajności I – przegłąd wpływu na wyniki poznawcze i afektywne

c) Neurofeedback w optymalizacji wydajności II – przegląd wpływu na kreatywność

d) Wpływ protokołów Theta/Beta i SMR na poprawę czasu reakcji, zdolności przestrzennych i kreatywność

e) Teoria treningu Alfa/Theta – kreatywnego zwiększania wydajności, długodystansowej łączności funkcjonalnej i integracji psychologicznej

f) Poprawa funkcji poznawczych i pamięci u zdrowych osób

g) Protokół terapeutyczny skuteczny w leczeniu wypalenia zawodowego

4. Zastosowania terapii neurofeedback w sporcie

a) Neurofeedback jako trening uzupełniający w celu optymalizacji wyników sportowców – systematyczny przegląd z implikacjami dla przyszłych badań

b) Trening mózgu dla sprawności fizycznej. Zastosowanie treningu relaksacyjnego Alfa u sportowców

c) Neurofeedback jako skuteczne narzędzie wspierające wyniki sportowców

– wymagania specyficzne dla sportu, modele skutecznej wydajności, rozszerzone studium przypadku mistrza olimpijskiego, neurofeedback w połączeniu z innymi strategiami sportowymi

d) Wpływ treningu neurofeedback na pamięć roboczą i rozwój percepcyjno – motoryczny u dzieci

e) Poprawa wydajności tanecznej, lekkoatletów oraz koszykarzy – badania

5. Inne zaawansowane aspekty terapii neurofeedback i kluczowe odkrycia

a) Spoczynkowe badanie EEG przy zamkniętych oczach przewiduje uczenie się obniżenia poziomu alfa w treningu neurofeedback

b) Natychmiastowy wpływ neurofeedbacku na pobudliwość i synchronizację korową

c) Zastosowanie ilościowego EEG do prognozowania wyników terapeutycznych w zaburzeniach neuropsychiatrycznych

d) Ilościowe QEEG jako możliwy biomarker zaburzeń psychiatrycznych u dzieci

e) Trwałe skutki terapii neurofeedback u dzieci z ADHD i ASD

To może Ciebie zainteresować

Naukowe podstawy neurofeedbacku

Naukowe podstawy neurofeedbacku

Streszczenie             Neurofeedback to procedura psychofizjologiczna, w której uczestnikowi w celu samoregulacji...