Terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD – wprowadzenie

Terapia neurofeedback w leczeniu społecznych zaburzeń poznawczych w ASD – przegląd systematyczny

Streszczenie

Orndorff i in. (2017) zasugerowali, że jeśli aktywność neuronową uważa się za zmienną terapeutyczną, a nie za wynik, poszerza to zakres badań i ma specyficzne implikacje dla neuronauki społecznej. Biorąc to pod uwagę, dowody empiryczne są gromadzone i analizowane w przypadkach, w których aktywność neuronowa jako projekt samodzielnej manipulacji poprzez trening neurofeedbacku jest wykonywana specjalnie w celu usprawnienia deficytu poznania społecznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie systematycznego przeglądu, który porusza następujące kwestie: 1) w jaki sposób neurofeedback jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych społecznych, 2) w jaki sposób neurofeedback jest wykorzystywany do leczenia deficytów poznawczych społecznych w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, 3) badanie kierunków, mocnych stron i jakości dowodów na poparcie stosowania neurofeedbacku w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Badania kwalifikowały się do włączenia do przeglądu, jeśli 1) były specyficzne dla autystycznej i typowo rozwiniętej populacji, 2) były badaniami interwencyjnymi, 3) obejmowały terapię neurofeedback, 4) uczestnicy wykazali społeczny deficyt poznawczy i/lub jego poprawę. W sumie osiemdziesiąt siedem badań uznano za kluczowe; z czego 17 badań kwalifikowało się do włączenia do tego przeglądu. Wszystkie badania wykazały poprawę w różnych dziedzinach poznania społecznego i były umiarkowanie poprawne metodologicznie. Jedenaście z siedemnastu badań spełniło kryteria interpretowalności i trenowalności, zasugerowane przez Zoefela i in. Wzorce i kierunki, wynikające z badań, związane z protokołem, metodologią i wynikami, omówiono szczegółowo w niniejszym przeglądzie.

Artykuł ma 14 stron i jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

 

To może Ciebie zainteresować