Trening i leczenie uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi przy zastosowaniu interfejsu komputer-mózg – wprowadzenie

Streszczenie

            Celem tego artykułu jest zbadanie zmiany paradygmatu w badaniach nad Brain Computer Interface (BCI), a także najlepszych praktyk interwencyjnych w zakresie treningu i rehabilitacji uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi. Ostatnie badania wskazują, że urządzenia BCI mają pozytywny wpływ na zdolności uwagi i pamięć roboczą uczniów, a także na inne umiejętności, takie jak zdolności wzrokowo-przestrzenne, społeczne, wyobraźnię i aspekty emocjonalne. Zastosowania BCI mają na celu naśladowanie ludzkiego mózgu i zajęcie się właściwym zrozumieniem zaburzeń neurorozwojowych każdego ucznia. Podkreślono badania przeprowadzone w celu dostarczenia wiedzy na temat aplikacji interwencyjnych opartych na BCI dotyczących pamięci, uwagi, zdolności wzrokowo-przestrzennych, uczenia się, współpracy i komunikacji, umiejętności społecznych, twórczych i emocjonalnych. Jedynie nieinwazyjne zastosowania BCI typu neurofeedback są ujęte w przeglądzie, na podstawie reprezentatywnych, niewyczerpujących i najnowocześniejszych badań w tej dziedzinie. W artykule przeanalizowano dotychczasowe postępy w badaniach BCI, analizując jednocześnie różne paradygmaty BCI. Zastosowania oparte na BCI mogą z powodzeniem regulować zdolności poznawcze uczniów podczas ich treningu i rehabilitacji. Omówiono przyszłe kierunki badania zastosowań opartych na BCI do treningu i rehabilitacji uczniów z zaburzeniami neurorozwojowymi w różnych populacjach.

Artykuł ma 16 stron i jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować