Zapobieganie nawrotom zaburzeń alkoholowych za pomocą neurofeedbacku EEG – wprowadzenie

Zapobieganie nawrotom zaburzeń alkoholowych za pomocą neurofeedbacku EEG jako techniki neuromodulacji – przegląd i nowe spostrzeżenia dotyczące jej zastosowania

Streszczenie

Zaburzenie związane z używaniem alkoholu (AUD) ma niepokojąco wysoki wskaźnik nawrotów (70–80% w ciągu roku po odstawieniu). Zapobieganie nawrotom lub minimalizowanie ich zasięgu jest zatem ambitnym celem długoterminowego skutecznego leczenia AUD. W związku z tym opracowano nowe perspektywy wsparcia w opiece, które opierają się na różnych narzędziach neuromodulacyjnych. Niniejsza praca skupia się na neurofeedbacku opartym na elektroencefalogramie (EEG-NF), będącym narzędziem, które spotkało się z dużym ainteresowaniem zarówno w obszarach klinicznych, jak i badawczych. Dokonujemy przeglądu literatury dotyczącej badań neurofeedbacku EEG, badających skuteczność tej terapii w AUD i obejmujących co najmniej 10 sesji treningowych. Ponieważ neurofeedback jest formą biofeedbacku, w której miara aktywności mózgu jest dostarczana badanemu jako informacja zwrotna w czasie rzeczywistym, wysoki stopień rozdzielczości czasowej interfejsu EEG wspiera optymalne uczenie się. Oferując szeroki zakres celów związanych z oscylacjami mózgu (alfa, beta, theta, delta, gamma i SMR) procedura EEG-NF zwiększa zakres możliwych badań dzięki wielu protokołom eksperymentalnym, które można rozważyć jako wzmacniające lub hamujące określone formy aktywności EEG związanej z zaburzeniami poznawczymi występującymi w AUD. Obecny przegląd zawiera przegląd protokołów EEG-NF, które były stosowane w AUD. W tym kontekście praca przedstawia argumenty przemawiające za zastosowaniem EEG-NF jako dodatkowego narzędzia w leczeniu zaburzeń alkoholowych w celu wzmocnienia zdolności poznawczych wymaganych do utrzymania abstynencji, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności hamowania i uwagi.

Cały artykuł, liczący 8 stron, jest dostępny dla zalogowanych, profesjonalnych neuroterapeutów.

ABY PRZECZYTAĆ CAŁY ARTYKUŁ, KLIKNIJ TUTAJ

To może Ciebie zainteresować